Rakennussiivoukset Porissa ja Satakunnassa

Kujansuu Palvelut on rakennusiivouksen ammattilainen, jolle voit huoletta luovuttaa rakennussiivouksen työmaallasi Porin talousalueella ja Satakunnassa, miksi ei myös muualla Suomessa. Me ammattilaisina tiedämme mitä rakennussiivous edellyttää ja miten päästään onnistuneeseen lopputulokseen laadukkaasti, turvallisesti ja tehokkaasti.

Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää teidän tarpeistanne.

Rakennussiivouksessa huomioitavia asioita

Rakennussiivous on rakennustyömaalla ja remonttikohteissa tärkeä työvaihe, jota ei sovi unohtaa rakentamisen aikana. Rakennussiivouksen tarkoituksena on pitää paikat järjestyksessä, kulkutiet vapaana ja rakennus mahdollisimman pölyttömänä koko työmaan ajan. Rakennussiivouksessa tulee käyttää rakennussiivouksen ammattilaista, jotta rakentamisen ammattilaiset voivat siivoamisen ja järjestelyn sijaan keskittyä omiin tehtäviinsä. Rakennussiivous lisää työmaan viihtyvyyttä, turvallisuutta ja työtehoa.

Rakennussiivouksen yksi pääteemoista on rakennuksen teko pölyttömäksi. Betoni, kuidut, villat ja muut vastaavat epäpuhtaudet voidaan poistaa työmaalta käyttämällä oikeita välineitä. Rakentaminen, ilmavirrat ja kulkeminen rakennuksessa liikuttavat pölyjä ja kuituja jatkuvasti. Tästä syystä on syytä suorittaa säännöllinen rakennussiivous viikoittain.

Muut palvelumme Tilaa meidät töihin

Mitä rakennussiivous on?

Rakennussiivous voi olla rakennusjätteen poistamista työmaalta tai se voi olla rakennuspölyn poistamista ennen seuraavaa työvaihetta. Rakennussiivous on myös materiaalien järjestämistä ja varastointia, jotta rakennustyömaa säilyttää järjestyksensä sekä tehokkuutensa.

Siivoustyö täytyy tehdä huolellisesti

Rakennussiivouksessa on tärkeää huomata, että laadullisesti onnistuneeseen lopputulokseen päästään, kun työmaalla käytetään osastointeja ja alipaineistuksia eri tiloissa. Rakentajan tulee ymmärtää kohdepoistojen merkitys, jotta pöly, kuidut ja muut epäpuhtaudet poistetaan niiden syntyhetkellä työkohteissa. Rakennussiivouksessa tulee käyttää HEPA H13 luokan suodattimilla varustettuja imureita, jotta terveydelle vaaralliset pölyhiukkaset voidaan poistaa työmaalta hengitysilmasta. Ennakoinnilla, suunnittelulla ja oikea aikaisuudella taataan onnistunut lopputulos.

Hae meille töihin

Luota ammattilaiseen

Rakennussiivouksessa tulee luottaa ammattilaisen tehtäväksi, jotta siivous tehdään oikeilla välineillä, oikeaan aikaan ja ennen kaikkea turvallisesti. Rakennussiivojan tulee käyttää oikeiden työvälineiden lisäksi myös työsuojaimia kuten kypärää, turvakenkiä ja oikeanlaista vaatetusta.

Lisäksi työntekijältä tulee löytyä kuvallinen valtti- ja työturvallisuuskortti.

Älä laiminlyö pölynhallintasuunnitelmaa

Rakennussiivouksessa on tärkeää, että tunnistetaan ja tiedostetaan mitä tehdään. Onko rakennuksen loppusiivous luokiteltu tehtävän P1- vai P2-tason rakentamisen mukaisesti. Rakennussiivouksessa tulee aina käyttää erityistä huolellisuutta ja suunnitelmallisuutta, mutta P1-tason rakennuskohteissa tulee laatia pölyntorjuntasuunnitelma ja noudattaa sitä systemaattisesti ja huomioida tämä säännöllisellä rakennussiivouksella rakentamisen ajan. Rakennussiivouksen ja pölynhallintasuunnitelman laiminlyönti johtaa helposti kustannusten kasvuun loppusiivouksen aikana ja sisäilmaongelmiin käytön aikana.

Rakennussiivouksen ammattilainen myös suunnittelee ja koordinoi rakentajan kanssa järkevimmän toteutustavan koko työmaan pölynhallintaan, jätehuollon toteutukseen ja työmaan yleisen siisteyden ylläpitämiseksi. Laadimme myös pölyntorjuntasuunnitelmia ja autamme siivouksen sekä työturvallisuuden toteutuksessa työmaallanne.

Rakennussiivouksen kokonaisvaltainen kumppanisi

Rakennussiivouksen ammattilainen myös suunnittelee ja koordinoi rakentajan kanssa järkevimmän toteutustavan koko työmaan pölynhallintaan, jätehuollon toteutukseen ja työmaan yleisen siisteyden ylläpitämiseksi. Laadimme myös pölyntorjuntasuunnitelmia ja autamme siivouksen sekä työturvallisuuden toteutuksessa työmaallanne.

Tilaa meidät töihin